Rabu, 23 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H
post image

Tentang Ziarah Kubur?

apa hukum berziarah kubur dan bagaimana dasar dalil dari urusan ziarah kubur ini? dalam syariat islam, awalnya rasulullah saw mengharamkan ziarah kub ...

post image

ANTARA DOA DAN TAQDIR

1. rasululloh saw senantiasa memohon perlindungan kepada alloh swt dari musibah yang berat. karenanya, beliau mengajarkan kepada umatnya agar memoho ...

post image

Wakil Rakyat

wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman dekat. wakil rakyat dipilih bukan di lotre. kalimat itu merupakan penggalan syair lagu iwan fa ...