Landasan Perjuangan

I    Landasan Pribadi
     - Sabar Atine
     - Sareh pikirane
     - Saleh tumindake

 

II   Landasan Gegayuhan
     - Sugih tanpo bondho
     - Sekti tanpo aji
     - Nglurug tanpo bolo
     - Menang  tanpo ngasorake
     - Paweweh tanpo kelangan

 

III  Landasan Pemimpin
     - Sifat ratu (wicaksono, ambeg adhil poromarto)
     - Sifat ‘ulama (waskito)
     - Sifat petani (lugu, jujur ora nggege mongso)

 

IV  Landasan Pengabdian
      - Rumangsa melu handar beni (ikut memiliki)
      - Wajib melu hangrungkebi (tanggung jawab)
      - Mulat sarira hangroso wani (mawas diri)

Tags
profile

Kirim Komentar
Sebelumnya

Risalah Qaidah Pesantren

Selanjutnya

Wasiat Pendiri

Artikel Terkait