Sesanti PSM

Suci Kang Ginayuh
Luhur kang kahesti
Jembar-lembut adoh jero kang tinebo
Rumpil margane
Abot Sanggane
Gede pangurbanane
Ananging sampurna wusanane

 

Tags
profile

Kirim Komentar
Sebelumnya

Landasan Perjuangan

Selanjutnya

Risalah Qaidah Pesantren

Artikel Terkait